FRIESLAND - Een ziekenhuisopname onder de 65-plussers als gevolg van een valincident komt in Friesland minder vaak voor dan het landelijke gemiddelde. In de provincie worden 9% minder valincidenten gemeld. Dit blijkt uit het onderzoek van Zuster Jansen naar ziekenhuisopnames na een valincident, op basis van de recentste CBS-data.

Vallen is een groot probleem onder ouderen. Het kan leiden tot ernstige verwondingen en heeft veel invloed op de zelfstandigheid van 65-plussers. Zuster Jansen brengt het aantal ziekenhuisopnames na een accidentele val in kaart.

Meeste valincidenten De Fryske Marren
Niet in elke gemeente zijn er evenveel ziekenhuisopnames na een valpartij. Dit zijn de Friese gemeenten met relatief gezien de meeste opnames:

  1. De Fryske Marren (148 per 10.000 ouderen)

  2. Leeuwarden (147 per 10.000 ouderen)

  3. Harlingen (143 per 10.000 ouderen)

Toch zijn bovenstaande cijfers relatief laag vergeleken met het landelijke gemiddelde van 148 opnames per 10.000 ouderen.

Friese gemeenten met de minste opnames
In Friesland zitten 17 van de 18 gemeenten onder het landelijke gemiddelde. Drie daarvan zitten er zelfs ruim 24% onder:

  1. Ameland (110) - 25% minder opnames

  2. Achtkarspelen (111) - 25% minder opnames

  3. Waadhoeke (112) - 24% minder opnames

De gemeenten Schiermonnikoog en Vlieland tellen nul ziekenhuisopnamen na een valpartij.

Top 3 provincies met de minste opnames na valincident
In Nederland zijn er negen gemeenten waar er nul ziekenhuisopnames na een valincident waren gemeld. Zes hiervan bevinden zich in Zeeland, twee in Friesland en één in Gelderland.

Friesland bevindt zich in de top 3 provincies met de minste valincidenten. Volgens de meest recente data worden gemiddeld gezien in Nederland 148 per 10.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis na een valpartij. De provincie Friesland telt 135 per 10.000 ouderen. Alleen in de provincie Zeeland en Flevoland zijn er minder ziekenhuisopnames (103 en 130 per 10.000 ouderen).

Groningen is de provincie met de meeste opnames: hier waren 165 ziekenhuisopnames na een valongeluk.

Het volledige onderzoek en alle cijfers per gemeente zijn te vinden via:

https://www.zusterjansen.nl/blog/valongelukken-ouderen/