DOKKUM - In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werkte Wiebe de Schiffart als leraar op de ambachtsschool in Dokkum. Als hobby tekende hij verschillende leerlingen en verzamelde deze portretten in een map. Nu, jaren later, wil zijn zoon Sipke de Schiffart de portretten teruggeven aan de vroegere leerlingen van zijn vader. Maar wie zijn dat precies? Museum Dokkum laat in een online tentoonstelling de portrettekeningen zien in de hoop dat ze teruggegeven kunnen worden aan de geportretteerden.

Een aantal leerlingen is al teruggevonden, maar er zijn nog vijftien tekeningen waarvan de geportretteerde personen nog onbekend zijn. In de online tentoonstelling toont Museum Dokkum deze portretten, waarbij soms naam en woonplaats bekend zijn. Ook benieuwd wie er op de tekeningen staan? Op de website van Museum Dokkum is een speciale pagina ingericht waar de tekeningen stuk voor stuk kunnen worden bekeken.De tweeëntwintig tekeningen zijn op www.museumdokkum.nl/online-tentoonstelling/ te bekijken. Herkent u één van deze personen? Neem dan contact op met Museum Dokkum via info@museumdokkum.nl of 0519-293134.