OOSTERNIJKERK - In september gaat de nieuwbouw van dorpshuis De Terp in Oosternijkerk van start. Mede dankzij subsidie uit de Europese regeling LEADER, kan het project ‘Yn beweging nei de takomst!’ doorgaan. Vandaag ontving André Beeksma, voorzitter van Stichting dorpshuis De Terp, het LEADER-bordje uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hiermee is de subsidie van 150.000 euro definitief toegekend. Dorpshuis De Terp heeft een belangrijke centrale functie in de regio. Met de nieuwbouw wordt het dorpshuis uitgebreid en aangepast naar de huidige eisen en normen. Na voltooiing van het project staat er een open en toegankelijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Klaar voor de toekomst.


Yn beweging nei de takomst!

Met het project “Yn beweging nei de takomst!” wil Stichting dorpshuis De Terp zorgen voor een toekomstbestendig, duurzamer, energiezuiniger dorpshuis dat een centrale rol speelt in de leefbaarheid van een plattelandsgemeenschap. Een dorpshuis waar sport, cultuur, zorg, ontspanning en ontmoeting centraal staat. Inspelend op de sociale cohesie: zorg voor elkaar, herkenbaar, toegankelijk en vertrouwd. In de regio is geen voorziening van deze orde beschikbaar. Het voorziet in een grote behoefte in de regio.

Klaas Fokkinga: “Ontmoetingsplaatsen als deze vergroten de sociale verbondenheid op het platteland. Prachtig om te zien dat zoveel vrijwilligers samen bouwen aan een toekomstgericht gebouw en zo de leefbaarheid van Oosternijkerk en omgeving bevorderen.”

Subsidieprogramma LEADER

De LEADER-subsidie is er om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van plattelandsgebieden te stimuleren. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Vertegenwoordigers uit de streek, de commissieleden van de Local Action Group, adviseren over het toekennen van LEADER-subsidie.

LEADER in Fryslân

In Fryslân kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen. Er is in 2022 nog één periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd. Deze is van maandag 12 september t/m donderdag 20 oktober 2022. LEADER wordt binnen provincie Fryslân gecoördineerd door Streekwurk. De projectadviseur van het Streekwurkkantoor in Burgum helpt bij de aanvraag en is beschikbaar voor informatie, ondersteuning en antwoord op vragen. Op www.streekwurk.frl/leader is meer informatie te vinden.