BURDAARD - Met het project ‘Verduurzaming, herinrichting en revitalisering van het museum’ heeft Stichting Ruurd Wiersma de LF2028-prijs in de regio Noordoost-Fryslân gewonnen. Dinsdag mocht het bestuur namens de stichting de cheque van 2028 euro in ontvangst nemen. Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van het IMF, kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio.


Het museum wil met het werk van Ruurd Wiersma laten zien dat ieder mens, ondanks zijn of haar beperkingen, langs een creatief spoor boven zichzelf kan uitstijgen en veel voor anderen kan betekenen. Vier decennia na de openstelling van het Ruurd Wiersma Hûs blijken het museumpand, het verhaal van Ruurd en zijn collectie meer maatschappelijke waarde te hebben opgeleverd dan de som der delen. Hun ambitie is om blijvend te streven naar grotere bekendheid van het museum, door te werken aan een onderscheidende uitstraling en een respectabele reputatie in de culturele wereld. Op deze manier blijven het museum, Ruurd's werk en de herinneringen aan zijn levenswijze bewaard voor de toekomst.

Juryrapport

“Open de deur van Ruurd Wiersma’s gedecoreerde woonkamer en bereid u voor op een onuitwisbare herinnering”, staat op de website te lezen. Dat blijkt helemaal waar. De outsider art van Wiersma, met onverwachte kleuren en dimensionele vertekening, beslaat het hele huis, vele voorwerpen en schilderijen. De jury is blij met zo’n actief bestuur en de inzet van een groeiend aantal vrijwilligers die de nalatenschap van deze bijzondere Friese kunstenaar beheren. Zij durven het aan om te investeren in klimaatbeheersing en voorzieningenniveau zodat het kunstliefhebbers en dagrecreanten blijft trekken. De jury is er van overtuigd dat dit bestuur de Bonusprijs heel goed zal besteden.