DOKKUM - Vrijdag 3 december werd bij de Roptamolen in Metslawier het eerste exemplaar van het van De Sneuper 144 aangeboden aan molenaarszoon Jouke Pieter van der Heide. Het december-nummer van het verenigingsblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland is namelijk gewijd aan de schilderijen en tekeningen die de kunstenaar Ids Wiersma van de Roptamolen maakte. In Museum Dokkum is daarover een mini-expositie ingericht, die de opmaat vormt naar een grote Ids Wiersma-tentoonstelling, met (onbekend) werk dat in het bezit van particulieren is. Het museum roept mensen op werk van Wiersma aan te melden en beschikbaar te stellen voor deze expositie.

Speurtocht naar herkomst schilderij
Het begon allemaal in november 2020 toen de Historische Vereniging Noordoost-Friesland een mailtje ontving van Lutske en Bauke Walstra uit Kootstertille. Zij waren in het bezit van een schilderij uit 1936 van de Roptamolen geschilderd door Ids Wiersma. Zij vroegen zich af of er nog nazaten van de toenmalige opdrachtgever te achterhalen waren, omdat zij het schilderij het liefst aan hen zouden willen verkopen.

De belangstelling van Warner B. Banga, eindredacteur van De Sneuper, was onmiddellijk gewekt, want naast bewonderaar van Ids Wiersma is hij molenliefhebber en houdt hij een archief bij over (verdwenen) molens en molenaars in Noordoost-Friesland. Het mailtje werd het begin van een speurtocht naar de herkomst van niet één, maar zelfs twee schilderijen en een aantal tekeningen van de Roptamolen door Ids Wiersma. Alle werken die ‘ontdekt’ werden zijn momenteel te bezichtigen in het Dokkumer museum.

Decembernummer van De Sneuper
In een uitgebreid artikel in het decembernummer van De Sneuper wordt die speurtocht beschreven. Het schilderij dat Ids Wiersma in 1936 in opdracht van Keimpe Klaas van der Heide maakte verdween rond de millenniumwisseling door diefstal uit het bezit van de familie Van der Heide, maar kon door een goed bewaarde brief uit 1969 van molenaar Pieter van der Heide weer worden ‘thuisgebracht’. De 83-jarige Jouke Pieter van der Heide, zoon van de laatste beroepsmolenaar van de Roptamolen Pieter van der Heide, mocht daarom vrijdag het eerste exemplaar van De Sneuper 144 in ontvangst nemen. Het schilderij zal – in verband met de huidige corona-beperkingen – op een later tijdstip officieel worden overgedragen aan het museum.

Grote Ids Wiersma-expositie
Het schilderij krijgt nu – met zegen van de familie – een mooie publieke plek in de Ids Wiersma-collectie van het Museum Dokkum. Met steun van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Kweekbedrijf HZPC Ropta in Metslawier en eigenaars Lutske en Bauke Walstra kon het schilderij door het museum worden aangeschaft.

Het Museum Dokkum bezit namelijk een behoorlijke collectie met werk van Ids Wiersma. Museumoprichter Doederus J. Kamminga was destijds bevriend met de uit Brantgum afkomstige Ids Wiersma en gaf hem ook regelmatig opdrachten voor publicaties die hij uitgaf in zijn uitgeverij-boekwinkel. Etsen van Wiersma waren bij Kamminga in de Waagstraat te koop.

Museumconservator en -directeur Hans Groeneweg wil in Museum Dokkum een grote Ids Wiersma-expositie organiseren en roept vooral particuliere bezitters van werk van de Noordoost-Friese kunstenaar op kunstwerken aan te melden en beschikbaar te stellen voor deze tentoonstelling. Het gaat daarbij vooral om schilderijen en pentekeningen en in mindere mate om het bekendere grafisch werk, dat in grotere oplagen verkocht werd. Zij kunnen daarvoor contact opnemen via info@museumdokkum.nl.