FRIESLAND - Fryslân wordt groener! In het project Beammen foar Elkenien gaan 92.000 bomen wortelschieten in grond van Fryske grondeigenaren. Dit met als doel bij te dragen aan landschapsversterking in Fryslân. Het is mogelijk om nieuwe plantlocaties hiervoor aan te melden. De nieuwe aanplant zal vooral bestaan uit streekeigen bomen en struiken. Deze dragen optimaal bij aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer jonge bomen te planten vergroten we de co2-opname en wordt ons Fryslân groener, mooier, diverser én koeler!

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is de aanplant van bomen heel belangrijk. Bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar vergroten ook de leefbaarheid omdat ze schaduw en verkoeling geven op warme dagen. Daarnaast geven ze ook de biodiversiteit een boost. Veel grondeigenaren of bedrijven zijn zich ook bewust van deze voordelen en willen graag bomen planten op hun percelen of op hun erf. Om deze aanplant mogelijk te maken, is het project Beammen foar Elkenien opgestart. Foppe van der Meer, senior projectleider bij Landschapsbeheer Friesland: "We gaan bij potentiële plantlocaties langs en gaan in gesprek met de grondbezitters. Vervolgens stellen we samen een beplantingsplan op dat past in het gebied. Hierbij kijken we naar beplanting die hier van oorsprong voorkomt."

Initiatief


Dit project is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Het is onderdeel van Plan Boom Friesland. Om 92.000 bomen te kunnen planten is er €365.000 aan subsidie verstrekt. De subsidieverstrekkers zijn Stichting Trees for All, Iepen Mienskipsfûns en Plan Boom. Frans van Zijderveld, Programmamanager Bos Nederland van Stichting Trees for All: "Wij zijn blij dat we, dankzij onze donateurs, met dit project de aanplant van zoveel bomen in Friesland mogelijk kunnen maken."

92.000 bomen voor Fryslân

Verspreid over de hele provincie worden de komende twee plantseizoenen 92.000 inheemse bomen door particulieren geplant. De plantseizoenen zijn van november tot en met maart. Paulien Kruiper, Programma Manager Biodiversiteit en Natuur bij de Friese Milieu Federatie: "We merken dat er veel interesse is om bomen te planten. De afgelopen hete en droge zomer werd nog duidelijker hoe belangrijk bomen zijn voor onze leefomgeving én om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig willen veel particulieren ook bijdragen aan het vergroenen van hun erf of perceel. Hoe mooi is het dat we met de aanplant van zoveel bomen de biodiversiteit van Friesland een flinke boost kunnen geven!"

Ook meedoen?

Binnen het budget is nog ruimte voor nieuwe locaties! Om mee te doen aan dit project moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Het beschikbare stuk grond voor de aanplant van bomen en/of struiken moet minimaal 500 m² zijn en de grond moet ook in eigen bezit zijn. Belangrijk is verder dat het bestemmingsplan toestaat dat er bomen geplant kunnen worden.

Meer informatie of aanmelden voor Beammen foar Elkenien? Dat kan via https://www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/ of door contact op de nemen met Paulien Kruiper via p.kruiper@fmf.frl.