DOKKUM - In Museum Dokkum is van 1 juni t/m 23 augustus 2020 de expositie ‘Jubileumexpositie.
10 jaar De Foudgumse School’ te zien. In de expositie hangen ruim 50 werken van studenten, oud-studenten, docenten en oud-docenten van de Foudgumse School.


De expositie wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Foudgumse School (2010-2020); De ‘Kleinste en Noordelijkste Academie voor de Schilderkunst, die zich richt op studenten die de figuratieve schildertechnieken volledig willen beheersen, om aldus overtuigend en krachtig werk te maken’.

In 2010 richten Dinie Goedhart en Peter B. Van Houten de school op. De Academie krijgt de naam ‘De Foudgumse school’ (www.defoudgumseschool.nl) en docenten uit binnen en buitenland gaven les met de op de historie gebaseerde nieuwe benaderingen van oude technieken.

In Museum Dokkum hangen de werken van zo’n twintig studenten en oud-studenten, maar ook van (oud-)docenten. Een ruim overzicht van tien jaar lessen.

Veel van het werk in de expositie is te koop. Ook is er een rijk geïllustreerd boekje te koop waarin onder andere het geëxposeerde werk in staat.

Informatie over openingstijden en activiteiten is te vinden op www.museumdokkum.nl. Het museum kan opengesteld worden voor publiek omdat we, in deze Coronatijd, maatregelen hebben getroffen om de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers te garanderen. Vooraf en online reserveren is verplicht voor u een bezoek brengt aan het museum.

Moddergat
Naast de expositie in Museum Dokkum is er ter gelegenheid van het jubileum ook een expositie ingericht in Museum ’t Fiskershúske in Moddergat. Studenten van de Foudgumse School kregen de opdracht om het veranderende landschap rond Paesens-Moddergat te verbeelden. Deze expositie heet dan ook ‘Het veranderende landschap rond het dorp’ en is ook te zien tot 23 augustus.