FRIESLAND - De populatie damherten in Fryslân moet beperkt worden om aanrijdingen en natuurschade te voorkomen. Dat heeft de provincie Fryslân besloten. De Faunabeheereenheid gaat hiervoor een plan opstellen.

De populatie damherten in Fryslân groeit steeds sneller. Daarmee vergroot de kans op aanrijdingen en neemt schade aan natuur en overlast toe. Het verminderen van het aantal damherten in Fryslân is daarom noodzakelijk. De provincie blijft ruimte bieden voor maximaal één kleine populatie damherten. De omvang van deze populatie wordt beheerst.

Beheerplan

Damherten zijn een beschermde diersoort. Dat geldt ook voor ontsnapte damherten die een tijd in het wild hebben geleefd. Het verminderen van het aantal damherten mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De faunabeheereenheid (FBE) gaat hiervoor een plan opstellen. Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten kunnen zij een ontheffing aanvragen om het beheer uit te voeren.

Van nature komen damherten niet voor in Fryslân. Toch leven er groepen damherten in het Lauwersmeergebied (minimaal 50), bij Dokkum (± 40), bij Oranjewoud/Katlijk (± 150) en in de omgeving van Elsloo (± 20). Deze populaties zijn allemaal voortgekomen uit illegaal losgelaten of uit dierenparkjes ontsnapte damherten. Uit onderzoek blijkt dat de populatie damherten steeds sneller groeit. Dit vergroot de kans op aanrijdingen en toenemende schade aan natuur en overlast. Damherten zijn groter dan reeën, wat de impact van een aanrijding groter maakt.