FRIESLAND - In Friesland hebben 671 producenten van zonnestroom netbeheerder Liander gevraagd om een plek op het elektriciteitsnet. Zij deden dit om in aanmerking te komen voor een deel van de 4 miljard euro die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar heeft gesteld in de voorjaarssubsidieronde.


Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen vol, met name door de snelle en grootschalige opkomst van zonneparken. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen hebben ondernemers sinds het najaar een verklaring van de netbeheerder nodig om SDE+-subsidie aan te vragen. De verklaring geeft aan dat het elektriciteitsnet op het moment van de aanvraag voldoende ruimte biedt om de binnen een project opgewekte elektriciteit te transporteren. Echter, er zijn vele zoninitiatieven in ontwikkeling. Daardoor bestaat de kans dat het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt tegen de tijd dat de ondernemers die nu een aanvraag hebben ingediend hun zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Dan moeten zij wachten met teruglevering van zonnestroom tot het net is uitgebreid.


Zonnepanelen op daken en grond
De aanvragen komen van ondernemers met plannen voor meer dan zo'n 50 zonnepanelen op daken of grond. Het gros van de aanvragen komt van agrariërs en bedrijven die plannen hebben voor zonnepanelen op daken. In Friesland hebben 77 ondernemers Liander gevraagd naar de mogelijkheden om stroom uit een nieuw grondgebonden zonnepark terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In totaal vroegen de ondernemers ruimte op het elektriciteitsnet voor omgerekend 1030 voetbalvelden met zonnepanelen (721 megawatt).


Forse uitbreiding Friese elektriciteitsnet
Liander heeft 454 van de 671 aanvragers laten weten dat er op dit moment voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is om hun opgewekte stroom te kunnen vervoeren. Huibert Baud, manager netontwikkeling van Liander, plaatst wel een kanttekening. "Door de snelle en grootschalige opkomst van zonnepanelen raakt het net elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol, zeker ook in Friesland. Het net is niet ontworpen voor grootschalige regionale opwek van stroom in landelijke gebieden. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden we het net op veel plaatsen fors uit, in Friesland alleen al dit jaar voor €99 miljoen. Door onder meer lange vergunningstrajecten- en procedures kost uitbreiding veel tijd. Daarnaast zet Liander stevig in op innovatieve oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld. Dat willen we zo houden en overbelasting en storingen voorkomen. Daarom laten we nieuwe producenten van duurzame stroom pas weer toe op een vol net als dit uitgebreid is."

644 voetbalvelden in Friesland vol zonnepanelen
Zonnestroom is hot. De afgelopen periode heeft Liander enorm veel zonnepanelen op zijn netten aangesloten. In de eerste drie maanden van 2020 is de hoeveelheid zonnepanelen in Friesland met 32% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een toename van omgerekend 159 voetbalvelden vol zonnepanelen. Omgerekend heeft Liander in Friesland inmiddels 644 voetbalvelden met zonnepanelen (451MW) verdeeld over daken van woningen, bedrijven en zonneparken aangesloten op zijn elektriciteitsnet.

De ontwikkeling van zonnepanelen in Friesland vanaf 2011 is in een overzichtelijke grafiek terug te vinden op onze website

In totaal ontving Liander van 17 maart tot en met 2 april ruim 3.500 aanvragen van producenten van zonnestroom. Voor een toelichting, zie ook deze site.