DOKKUM - De Burgerschool in Dokkum heeft de Friese onderwijsprijs 2019-2021 gewonnen in de categorie basisonderwijs. De school krijgt de prijs voor het project ‘Bouwen aan ambitie’, waarmee ze kinderen wil stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Gedeputeerde Sietske Poepjes kwam de prijs donderdagmiddag 31 maart op school brengen.


Met ‘Bouwen aan ambitie’ gaan de leerlingen van de Burgerschool op zoek naar hun talenten. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn en hoe ze dat kunnen toepassen. Die ontdekkingstocht bestaat uit talentgesprekken, gastlessen en workshops van ondernemers uit de buurt, zoals een tandarts, een advocaat of een architect. Ook leren ze welke opleiding ze moeten volgen voor een bepaald vak.

Poepjes is enthousiast over het project: “de bern leare op in hiel moaie manier wêr't se goed yn binne, wat harren bliid makket en hoe't se it har wurk meitsje kinne. Dat is prachtich. Elk bern is oars, mar se fine allegear wat by har past. En dêr giet it om: dat elk bern docht wat er wol en wêr't er goed yn is.”

Vlieland en Terschelling

Scholen De Jutter op Vlieland en ’t Schylger Jouw op Terschelling hebben de Friese onderwijsprijs in de categorie voorgezet onderwijs gewonnen. De beide scholen hebben gezamenlijk een vaarverbinding gerealiseerd tussen de twee eilanden. Door deze verbinding kunnen Vlielandse leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo-basis/kader op Terschelling lessen volgen. Zo kunnen ze naar school en toch thuis blijven wonen.

De scholen krijgen de prijs op 21 april uitgereikt in het provinciehuis in Leeuwarden.

Nationale onderwijsprijs

Met de onderwijsprijs wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor het onderwijs. Dit gebeurt door bijzondere schoolprojecten in het primair en voortgezet onderwijs

in de schijnwerpers te zetten. Als winnaar van de Friese onderwijsprijs maken de scholen ook kans op de Nationale onderwijsprijs. De scholen moet het daarvoor opnemen tegen de winnaars van de andere provincies. De landelijke finale is naar verwachting in mei of juni 2022.