NOARDEAST-FRYSLAN - Na sluiting van de aanmeldingstermijn (16 oktober 2019) werd duidelijk dat maar liefst 43 enthousiaste leerlingen uit de gemeente Noardeast-Fryslân graag de eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân willen worden. Het gaat om leerlingen uit groep 7 of 8 van de basisschool. Uit de dorpen hebben zich 25 leerlingen aangemeld en uit de stad Dokkum zijn er 18 aanmeldingen gekomen.

Veel aanmeldingen en tussenronde
Omdat er zoveel aanmeldingen zijn, kan niet iedere kandidaat worden uitgenodigd voor de eindronde ‘verkiezing Kinderburgemeester’. Daarom volgt er eerst een tussenronde. Aan de kandidaten is gevraagd een kort filmpje te maken over wat zij graag anders willen voor een leuke toekomst in hun dorp of stad. De jury, bestaande uit burgemeester Hayo Apotheker en de gemeenteraadsleden Manon van der Meij en Barbara Wijbenga, gaat de filmpjes bekijken en kiest 10 kandidaten uit die mee mogen doen aan de eindronde.

Verkiezing en installatie
Op woensdagmiddag 6 november om 15.00 uur is de eindronde in de raadszaal van het gemeentehuis te Kollum. Op donderdagavond 7 november om 19.30 uur benoemt de gemeenteraad de eerste kinderburgemeester in zijn bijeenkomst, It Beslút.

Wat ging eraan vooraf?
Alle lagere scholen van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben een speciaal lespakket voor de groepen 7 en 8 ontvangen, met daarin o.a. aanmeldformulieren voor leerlingen, posters en lesmateriaal. Raadsleden zijn desgewenst naar een school geweest om te vertellen over de gemeenteraad en het werk dat de raadsleden doen.

Wat doet de kinderburgemeester?
Hij of zij is aanwezig bij de installatie van de nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân, bij diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Soms voert de kinderburgemeester ook ‘burgemeesterlijke’ taken uit als een openingshandeling of een toespraakje. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente Noardeast-Fryslân en dan met name de kinderen die in deze gemeente wonen. Een kinderburgemeester kan zich ook inzetten voor een bepaald doel of project.