DOKKUM - Contactwethouder Jouke Douwe de Vries is op 3 oktober op werkbezoek in Paesens Moddergat geweest. Het hele bestuur van dorpsbelang sprak met hem over diverse ontwikkelingen. Vooral op het gebied van recreatie, toerisme en wonen. Een aantal onderwerpen sprongen eruit.


Recreatief gebruik woonhuizen

Dorpsbelang gaf aan zich steeds meer zorgen te maken over mensen “van buiten” die huizen in het dorp kopen maar er niet zelf in gaan wonen. De woningen worden verhuurd voor recreatief gebruik. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. De “eigen” jeugd kan hierdoor geen woning meer krijgen.

In het coalitie- akkoord staat dat de gemeente wil voorkomen dat woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning een recreatievergunning krijgen. Binnenkort start een nieuw project “verblijfsrecreatie” waarin het contact met de dorpen zal worden opgezocht. De situatie van Paesens Moddergat wordt zeker meegenomen.

Parkeren is een probleem


De schoonheid van Paesens Moddergat is zeer geliefd bij toeristen. Dat is mooi maar heeft ook een keerzijde. Er zijn regelmatig grote parkeerproblemen in het dorp. Ook bij het sportveld zijn te weinig parkeerplaatsen. File en opstoppingen zijn geen uitzondering meer. Inwoners kunnen soms hun eigen huis zelfs niet meer bereiken.

Dorpsbelang wil hier graag een oplossing voor en heeft samen met het dorp een plan gemaakt. Er moet nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden. Het plan wordt binnenkort aan de gemeenteraad aangeboden.

Er is behoefte aan nieuwe woningen

Er is behoefte aan woningen in het dorp. Dit is bevestigd in een door dorpsbelang gehouden enquête. Dorpsbelang maakt zich hard voor een plan om een aantal nieuwe woningen te bouwen. Als de jeugd in Paesens Moddergat kan blijven wonen is dat ook gunstig voor het behoud van de voorzieningen, zoals de basisschool. De gekozen locatie valt onder het gebied dat door het Wetterskip voorlopig is geclaimd voor gebruik bij de komende dijkverhoging. Dit werkt vertragend.

Het college wil ook bouwen en heeft extra geld geïnvesteerd om woningbouw te versnellen. Het college wil zich er dan ook sterk voor maken dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat er gezocht wordt naar alternatieve oplossingen.

De bezoeken aan de dorpen zijn een onderdeel van de nieuwe aanpak van het huidige college: de contactwethouder onderhoudt, samen met de dorpencoördinator, nauw contact met de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Tijdens dit bezoek komen er allerlei onderwerpen aan de orde.