DOKKUM - In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn dit jaar vijf personen die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Uitreiking anders dan andere jaren

In verband met de coronacrisis verloopt de uitreiking van de lintjes dit jaar anders dan gebruikelijk.

Normaliter zouden de onderscheidingen op 24 april worden uitgereikt. De bijeenkomst is nu verplaatst naar een nog nader te bepalen moment.

Burgemeester Johannes Kramer heeft alle gedecoreerden alvast op de hoogte gebracht van het feit dat zij een onderscheiding zullen ontvangen. Hij bezorgde hen afgelopen woensdag een bos bloemen en een oorkonde. Van deze verrassingsbezoeken is een korte video gemaakt.

De gedecoreerden
U vindt hieronder een overzicht van de gedecoreerden in Noardeast-Fryslân.

Anneke Hellingwerf-Douma (69) Dokkum

Mevrouw Hellingwerf krijgt een onderscheiding voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger op verschillende gebieden. Zo was zij van 1973 tot 2019 actief voor Muziekvereniging Oranje. Zij ondersteunde met name bij bijzondere acties zoals het Anjerfonds, bij hutspotacties en bijvoorbeeld bij het naaien van kostuums onder andere voor het Fjoeren Wetter project. Van 1989 tot 1995 was decorandus secretaresse van Muziekvereniging Oranje.

Van 1990 tot 2005 was mevrouw vrijwilliger bij Dongeraheem. Iedere week ging zij met bewoners wandelen. Sinds 1990 al ondersteunt decorandus bij activiteiten die gehouden worden in Dongeraheem. Zo assisteert zij bij het zanguurtje, bij de bingo en maakt zij deel uit van de invalpool voor eenmalige activiteiten. Sinds 1990 is mevrouw Hellingwerf gastvrouw bij revalidatie De Waadwente in Dokkum. Ook is mevrouw Hellingwerf sinds 1990 actief als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Dokkum. Zo is zij gastvrouw tijdens Open Kerk en bezoekt zij kerkleden en bezorgt ze onder andere het kerkblad.

Hiltje Merkus-van der Wal (86) Kollum

Mevrouw Merkus is al sinds 1978 hulpkoster van de Maartenskerk te Kollum. Daarnaast is zij ook al sinds 1978 actief als vrijwilliger voor zorgcentrum Meckemastate eveneens in Kollum. Mevrouw Merkus helpt met het koffieschenken, brengt individuele bezoekjes aan bewoners en helpt mee in de groepen tijdens de maaltijden, tijdens reisjes en met open dagen.

Andreas Schelfhout (80) Oudwoude

Sinds 2004 is de heer Schelfhout vrijwillig ondersteuner van exposities, geeft lezingen en doet onderzoek voor de Schelfhout Documentatie Stichting. Deze stichting heeft als doel om al de kunstwerken van de landschapsschilder Schelfhout in kaart te brengen.

Sinds 2006 schrijft Andreas Schelfhout ook liedjes voor Wieteke van Dort. Liederen speciaal gericht op veteranen. Daarnaast is de heer Schelfhout sinds 2013 actief bij het kunsthistorisch promotieonderzoek van Lisette Almering-Strik. Mevrouw heeft de biografie geschreven van de kubist Lodewijk Schelfhout. De heer Schelfhout levert een belangrijke bijdrage voor dit onderzoek een belangrijke bijdrage aan het kunsthistorisch erfgoed en de geschiedenis daarvan.

Gerben Teitsma (70) Morra

De heer Teitsma is op vele fronten actief als vrijwilliger. Zo was hij van 1977 tot 2009 actief voor Dorpsbelang Morra. Een aantal keren vervulde hij de functie van penningmeester en voorzitter.

Sinds 1981 vervult decorandus diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk te Morra/Lioessens.
Zo vervulde hij de functie van diaken, ouderling, voorzitter kerkenraad, hulpkoster en was hij bezorger van de bloemengroet.

Van 1994 tot 1999 was de heer Teitsma voorzitter van de beheercommissie van Dorpshuis De Stikel.

Van 1996 tot 2003 was decorandus voorzitter van de Oranjevereniging Morra. Een keer per twee jaar organiseert deze vereniging een dorpsfeest en jaarlijks de activiteiten op koningsdag.

Sinds 2012 is de heer Teitsma penningmeester van de Stichting Musea Noardeast-Fryslân.

Sinds 2014 is de heer Teitsma lid van de projectgroep It Nije Doarp Moarre. De dorpen Moarre en Ljussens hebben de krachten gebundeld bij het project It Nije Doarp Moarre Ljussens. Hiervoor is decorandus werkgroeplid van wonen en is hij woordvoerder. Vanaf 2015 is de heer Teitsma ook nog penningmeester van de Samenloop voor Hoop in Dokkum.

Trienke de Vries –Bakker (72) Kollum

Decorandus is al vele jaren actief in verschillende organisaties als vrijwilliger. dit is begonnen in 1977 op de bassischool te Oudwoude, als een van de eerste BSO's. Tevens verzamelde decorandus kleding voor de arme gezinnen. Het vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door het leven van decorandus, als het ene werk te zwaar wordt gaat zij opzoek naar ander werk. Inmiddels doet mevrouw al ruim 40 jaar vrijwilligerswerk.

Van 1978 tot 1992 was mevrouw de Vries voorzitter van de breiclub. Van 1988 tot 2013 coördineerde mevrouw de vries de collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting in Oudwoude, Westergeest en De Triemen. Mevrouw liep zelf ook met de collectebus langs de deuren.

Van 1995 tot 2000 was mevrouw begeleiders van moeders en kinderen op asielzoekerscentrum
De Poelpleats te Kollum. Van 1998 tot 2001 was decorandus actief als zwemvrijwilliger bij Talant, mevrouw ging wekelijks zwemmen met meervoudig gehandicapte bewoners van Talant.