DOKKUM - In september 2018 zijn provincie Fryslân, gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân in opdracht van de minister gestart met het verkennen van oplossingen voor de lange termijn voor de bereikbaarheid van Ameland na 2029. Dit deden zij onder leiding van Rijkswaterstaat.

Dinsdag 14 januari 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de notitie ‘Langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030’ aangeboden aan de TweedeKamer. Meer informatie hierover kunt u vinden in de kamerbrief en de stukken.

Op 14 januari 2020 is dit persbericht verzonden.