DOKKUM - Op vrijdag 24 januari zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân 12 brandweerlieden van de vrijwillige brandweer van de korpsen Anjum, Dokkum en Ternaard Koninklijk onderscheiden. Alle brandweerlieden kregen uit handen van burgemeester mr. J.G. Kramer de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Sinds 1 mei 2005 konden leden van de vrijwillige brandweer na twintig jaren dienst voorgedragen worden voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer mogelijk. Het maatschappelijk belang van het werk wordt zeker gewaardeerd, maar past niet meer in de aard van de onderscheiding.

Onderstaande personen zijn Koninklijk onderscheiden:

1. Peter (pieter Eelke) Boomsma, korps Dokkum; 15 september 1992 - heden
2. Jan (Johannes Adrianus) Boon, korps Dokkum; 23 augustus 1985 - heden
3. Willem Haaksma, korps Anjum; 1 juni 1988 - heden
4. Klaas Zijlstra, korps Anjum; 10 december 1990 - heden
5. Anne van der Meulen, korps Dokkum; 1 oktober 1979 - heden
6. René (Renze Simon) Ringnalda, korps Dokkum; 1 oktober 1998 - heden
7. Frank (Franciscus Theodorus) Schreuder, korps Dokkum; 1 januari 1993 - heden
8. IJsbrand (IJsbrand Jan) Visser, korps Dokkum; 15 september 1992 - heden
9. Ate (Ate Andries) Tienstra, korps Ternaard; 1 oktober 1998 - heden
10. Tjisse (Tjisse Sijbren) van der Wal, korps Ternaard; 1oktober 1998 - heden
11. Gerrit Sipma, korps Ternaard; 1 april 1980 - heden
12. Klaas Schoorstra, korps Ternaard; 1 april 1980 - heden