MARRUM - In Marrum werd op 10 juli stilgestaan bij het feit dat de gemeente Noardeast-Fryslân de eervolle titel Fairtrade Gemeente heeft toegekend gekregen. In het bijzijn van de werkgroep Fairtrade Noardeast-Fryslân werd het Fairtrade Gemeente bord officieel door wethouder Engbert van Esch en werkgroepvoorzitter Freek Abma opgehangen onder het plaatsnaambord van Marrum.


Op 12 februari 2020 ontving de gemeente het bericht van het bestuur en de commissie titeltoekenning van St. Fairtrade Gemeente NL dat de aanvraag voor de titel Fairtrade Gemeente positief was beoordeeld. Het is gebruikelijk dat er naderhand een officiële feestelijke uitreiking van deze eervolle titel plaatsvindt. Tijdens de tweede editie van de FairMarkt op 9 mei zou dat gebeuren. Door de corona epidemie werd het titelfeest uitgesteld.

Op het perron van De Pannekoektrein in Marrum vertelde werkgroepvoorzitter Freek Abma dat we met het gebruik van fairtrade producten de wereld een beetje eerlijker kunnen maken. Eerlijke handel helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. “Met allerlei activiteiten wil de werkgroep meer bewustwording voor fairtrade, oftewel eerlijke handel, bij consumenten, winkels, horeca, bedrijven en organisaties op gang brengen”, zei Abma.

Bestuurslid Jos Heuer van de St Fairtrade Gemeente NL was 10 juli speciaal naar Marrum gekomen om de gemeente en de werkgroep te feliciteren. In zijn toespraak bedankte Jos Heuer de werkgroep en de gemeente voor hun grote inzet, maar ook de vele ondernemers, organisaties en instellingen, die hun bijdrage hebben geleverd aan het fairtrade proces in Noardeast-Fryslân. Jos Heuer: “Het Fairtrade keurmerk onderscheidt zich van andere keurmerken doordat een garantieprijs wordt betaald op het moment dat de prijs op de wereldmarkt onder een bepaald niveau zakt. Met een bonus kunnen Fairtrade producenten (alleen al vanuit Nederland per jaar ongeveer 7 miljoen euro) gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van bijv. onderwijs of gezondheidszorg betalen. Ook wordt de bonus ingezet voor verduurzaming van de productie.

In zijn dankwoord zei wethouder Engbert van Esch het van belang te vinden dat we niet in ons eigen coconnetje blijven zitten. “Ondernemers in het verre buitenland die hun best doen om wat te verdienen behoren we ook te helpen. We doen dat op deze manier en met elkaar om de fairtrade gedachte in praktijk te brengen. Fairtrade heeft betekenis voor andere mensen, maar ook voor jezelf”. Dit was in Noardeast-Fryslân het laatste publieke optreden van waarnemend wethouder van Esch: “Ik vind dit fantastisch, want dit heeft mijn hart en het is geweldig om te zien wat de werkgroep voor elkaar heeft gekregen. Dit maakt mij een gelukkig mens”.