DOKKUM - Tijdens een digitale informatieavond op dinsdag 14 april is de voorlopige voorkeursroute voor een fietspad langs de Súd Ie gepresenteerd. Het fietspad loopt van Oostmahorn naar Dokkum. Het pad maakt deel uit van het project ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’, dat als doel heeft om de recreatie in het gebied te vergroten. Ruim 80 inwoners en ondernemers deden digitaal mee. De avond was bedoeld om op te halen wat het gebied van de voorgestelde route vindt. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad wil dit weten voor zij een besluit neemt.


Studie Arcadis
Ingenieursbureau Arcadis heeft verschillende varianten voor het fietspad onderzocht. Op basis hiervan heeft zij een voorkeursvariant ontwikkeld. De voorkeursvariant loopt gedeeltelijk langs de oever van de Súd Ie en maakt op andere delen gebruik van bestaande autoluwe wegen. Het fietspad vormt een mooie aanvulling op het bestaande fietsroutenetwerk. Er ontstaat nu een aantrekkelijk rondje langs de Súd Ie en langs andere mooie plekken van Noardeast Fryslân. Voor de zomer neemt de gemeenteraad een principebesluit over het tracé. Als alles volgens planning loopt, starten de werkzaamheden in de zomer van 2021.

Digitale informatieavond
Tijdens de digitale informatieavond, ook wel webinar genoemd, konden inwoners live vragen stellen. Met ruim 80 vragen, werd hier veel gebruik van gemaakt. Vragen gingen over het gekozen tracé; de verstoring van de natuurwaarden (zoals weidevogels) bij de Anjumer Kolken, de verkeersveiligheid bij het gebruik van bestaande (landbouw)wegen en de nut en noodzaak voor het ‘opofferen’ van boerengrond voor een fietspad. Meer dan de helft van de vragen is tijdens de uitzending beantwoord. Alle vragen en opmerkingen worden gebundeld in een reactienota. Zo kunnen de raadsleden er bij de toekomstige besluitvorming kennis van nemen.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen om in het stroomgebied van de Súd Ie recreatie, landschap en ecologie verder te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de vaarverbinding tussen Dokkum en Oostmahorn. Dit gebeurt door de vaarroute weer bevaarbaar te maken voor kleine motorboten met een hoogte van maximaal 2,40 meter. De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Download het rapport

Bijeenkomst terugkijken

U kunt de digitale bijeenkomst van 14 april via Youtube terugkijken.