LEEUWARDEN - Vanaf 1 januari 2022 is provinciale subsidie beschikbaar voor Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s). In DOM’s werken dorpen en gemeenten samen met een onafhankelijke verbinder aan het op peil houden van de leefbaarheid in de dorpen. In totaal is 630.000 euro beschikbaar voor de uitrol van de DOM-methode in Fryslân. Deze maakt optimale samenwerking en integrale dorpsontwikkeling mogelijk: samen werken aan leefgeluk in de dorpen!

DOM is dé slimme samenwerkingsmethode die inwoners helpt ingewikkelde problemen op te lossen én kansen te pakken. Denk hierbij aan fysieke vraagstukken, sociale uitdagingen en andere maatschappelijke onderwerpen, zoals: een generatiehuis waar men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen, de herinrichting van een verouderd dorpsplein, of het koppelen van kansen om te groeien in een krimpgebied.

De succesfactor van de DOM-methode is de onafhankelijke verbinder, de DOM-denker, die het gesprek tussen dorp en gemeente begeleidt. Deze DOM-denker geeft ze stapsgewijs tips om tot een succesvol resultaat te komen. DOM draait om co-creatie en optimale, integrale dorpsontwikkeling.“Ik bin der grutsk op dat wy no safier binne om de DOM-metoade oer hiel Fryslân út te rôljen”, zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. “De ûnderskate DOM’s steane te popeljen om fan start te gean en mei it iepenstellen fan dizze regeling kin dat. It is moai om te sjen dat der safolle enerzjy yn Fryske doarpen sit en dat ynwenners dizze metoade omearme hawwe om inisjativen fierder te bringen.”

Het is slim om DOM te doen!
De DOM-methode is ontwikkeld in Noordoost-Friesland. Daar werken dorpen, gemeenten en DOM-denker gelijkwaardig, structureel en effectief samen aan leefgeluk. De methode wordt nu ook toegepast in Aldeboarn, de Grote Veenpolder, Schiermonnikoog, Rinsumageast en Wâldsein. Daar zijn diverse DOM’s al van start. Met de subsidieregeling hoopt programmamanager Sjoerd Hoekstra nog meer langdurige dorpsontwikkelingen te stimuleren: ‘Het is slim om DOM te doen!’.