DOKKUM - De afgelopen periode is door bureaus onderzoek gedaan naar de mogelijke toeristisch-recreatieve invulling van het Harddraverspark in Dokkum. Een herontwikkeling van het Harddraverspark kan een impuls geven voor (binnen-)stad en regio. De recreatieve herontwikkeling van dit gebied bij de binnenstad heeft wel gevolgen voor o.a. de sportclubs en de camping. Er zijn verschillende opties uitgewerkt.


Opties

De verschillende mogelijkheden zijn donderdagavond 28 mei 2020 aan raad en alle direct en indirect betrokkenen bij het Harddraverspark gepresenteerd. Een van de opties is om het te ‘laten zoals het is’. Het gemeentebestuur sprak 28 mei nog geen voorkeur uit.

De komende tijd overweegt het gemeentebestuur (college en gemeenteraad) of de recreatieve herontwikkeling van het Harddraverspark voldoende belangrijk is om door te zetten, in het belang van de stad en regio. En zo ja, in welke richting?

Reageren?

U kunt tot maandag 28 juni 2020 reageren. Daarmee kunt u input geven voor latere besluitvorming hierover van het gemeentebestuur. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar Rianne de Groot (info@noardeast-fryslan.nl) o.v.v. herontwikkeling Harddraverspark. De presentatie en een rapport van een achterliggend verkennend onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Rianne de Groot, via bovengenoemd mailadres.

Wilt u liever uw reactie mondeling geven? Maak dan een belafspraak met de betrokken medewerker, via tel. (0519) 29 88 88.