DOKKUM - Woensdag 11 december organiseerde de Direct Duidelijk-brigade van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een regiobijeenkomst in Dokkum voor alle Friese gemeenten.

Gemeenten kunnen zich bij de campagne aansluiten door het ondertekenen van de Direct Duidelijk-deal. En dat deden wethouders Rommy Kempenaar en Pytsje de Graaf van respectievelijk gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân na afloop van de regiobijeenkomst.

Daarmee spreken ze af dat beide gemeenten beleid gaan maken om direct duidelijk te communiceren, dat ze vastleggen wat er precies verbeterd moet gaan worden en hoe zij de resultaten daarvan gaan beoordelen. Medewerkers krijgen in 2020 training in het schrijven van diverse teksten, van brieven en e-mails tot raadsvoorstellen en BenW-adviezen.