DOKKUM - Van 22 juni tot en met 3 juli 2020 wordt er een militaire oefening gehouden op oefenterrein De Marnewaard en in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en/of helikopters aansturen. In het weekend van 27 en 28 juni wordt niet geoefend.


Doel / omschrijving van de oefening

De eenheid houdt in genoemde periode een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

  • Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen en/of helikopters;
  • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen/helikopters in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
  • Het betreft hoofdzakelijk konvooiverplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
  • In beide weken oefent de eenheid op maandag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Op de dinsdag en woensdag oefent de eenheid van 08.00 tot uiterlijk 24.00 uur;
  • De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen
  • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.


De oefenende eenheid zal:
• In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
• Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
• Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Teneinde noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving te kunnen blijven uitvoeren, zijn militairen deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen. Ondanks de vrijstelling treedt de eenheid zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering en het RIVM.

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten

Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘documenten’, of op NOS teletekst pagina 766.
Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
jdvclaims@mindef.nl