DOKKUM - Op 22 januari 2020 vond in het gemeentehuis in Kollum de bijeenkomst ‘Boef zoekt boer’ plaats. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel organiseerden, in samenwerking met LTO, Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Het Platform Veilig Ondernemen Noord Nederland (PVO), een informatieavond over veiligheid in het buitengebied, toegespitst op ondermijning.

Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld. Dit gebeurt ook in de beide genoemde gemeenten. Criminelen hebben panden nodig om bijvoorbeeld in te kunnen ‘werken’. Een leegstaand pand in het buitengebied is daar ideaal voor. Criminelen beïnvloeden op die manier de samenleving. Ga je daar als onroerend goed eigenaar in mee, dan kom je er nooit weer los van.

De bijeenkomst werd georganiseerd om mensen alert te maken op signalen. Tevens om hun te behoeden voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben.

Dagvoorzitter Eelke Lok interviewde de beide burgemeesters, Johannes Kramer en Klaas Agricola en de voorzitter van LTO Noord afd. Noord-Oost Friesland, Menno van der Veen.

De adviseur Lokale Veiligheid van het CCV Paul van der Weiden gaf in zijn verhaal aan dat ongeveer 15% van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen. Leegstaande schuren zijn een gewild object voor hennepteelt of xtc-labs. De georganiseerde criminaliteit is vaak dichterbij dan gedacht en kent veel verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan een boerenschuur die wordt verhuurd; een pand met geblindeerde ramen; een winkel zonder klanten; een slecht verlicht pand dat overdag is gesloten, maar waar ’s avonds altijd wel mensen zijn.

Criminelen maken meer en meer gebruik van de schijnbare anonimiteit die bedrijventerreinen en het buitengebied bieden. De georganiseerde misdaad heeft ondernemers echter nodig om criminele activiteiten te ontplooien. Die medewerking wordt vaak onbewust verleend en zo wordt de georganiseerde misdaad gefaciliteerd.

Het verhaal van de aanwezige ervaringsdeskundige sprak erg aan en maakte de tongen los. Gelukkig is zij niet getuind in de mooie praatjes en de geboden financiën door de criminelen.

Marc Janssen van Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) gaf aan dat de meldingen anoniem gedaan kunnen worden. Als er slechts maar een vermoeden bestaat of ‘iets vermoedelijk niet pluis is’, geef het dan door via 0800 – 7000. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de melding. Bij M. kun je ook meldingen doen over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo kun je een bijdrage leveren aan de veiligheid in de omgeving.

De aanwezigen konden ook een kijkje nemen in de Ondermijningscontainer. Hier kwam men meer te weten over hennepkwekerijen, XTC-labs en de productie van cocaïne.