NOARDEAST FRYSLAN - Zaterdag 7 januari 2023 werden er op veel plekken in de gemeente kerstbomen ingezameld. In ruil voor een kerstboom kreeg men een waardebon van 50 cent en een lot. Per deelnemend dorp/wijk wordt er een prijs verloot van 25 euro.

Van enkele dorpen hebben wij nog geen bericht gehad van de prijswinnaar

Heb jij het winnende lotnummer? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de prijsuitreiking op woensdag 1 februari 16:00 uur in het gemeentehuis in Dokkum. De wethouder wil de prijs graag persoonlijk overhandigen.

Stuur een mail met een foto van je winnende lot naar: afval@noardeast-fryslan.nl

Winnende loten:

Dorp / Wijk

Winnend lot

Blije

1278

Brantgum - Foudgum - Waaxens

2103

Burum

743

Dokkum - Binnenstad

3711

Eanjum

2023

Mitselwier

2694

Nes

2857

Nijewier - Wetsens

2920

Peazens - Moddergat

2381

Raard - Boarnwert

2038

Sweagerbosk

660

Westergeast

1157