DOKKUM - De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de plannen voor het Harddraverspark en Tolhuispark in Dokkum vastgesteld. Een inmiddels lang gekoesterde wens komt daarmee in vervulling. Het Harddraverspark wordt ontwikkeld tot een recreatief Stadspark. In de plannen is voorzien dat de Tennisvereniging verhuist naar het Tolhuispark. Daarom wordt ook dit park verder ontwikkeld, met als insteek het verbinden en verbreden van de sportvoorzieningen.


De wethouders Esther Hanemaaijer en Pytsje de Graaf zijn ingenomen met het besluit van de raad. Na jaren van onzekerheid kan eindelijk worden gestart met de voorbereidingen. Na de behandeling in de raad op 7 januari jl. bleek al dat het merendeel van de raad zich kon vinden in de eerste schetsen van de parken. Het enthousiasme van en draagvlak bij de betrokken partijen, heeft zeker bijgedragen tot het positieve raadsbesluit.

Een belangrijk element in de plannen voor het Harddraverspark is de verbinding tussen het park en de binnenstad van Dokkum. Een meerderheid van de raad is voor een brugverbinding, mits rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van de stad en de bolwerken. Wethouder Esther Hanemaaijer onderschrijft dit: “Met een goed ontwerp dat past bij onze karakteristieke bolwerken, zal de brug een verrijking zijn voor het beschermde stadsgezicht”.

Nu de kogel door de kerk is, wordt de vervolgfase voortvarend opgepakt. Zoals het overleggen met de diverse betrokkenen en het starten van het voorbereidingsproces om zo uiteindelijk tot de uitvoering van de plannen te komen.

Infographic

Voor de ontwikkelrichtingen van het Harddraverspark en Tolhuispark is een infographic gemaakt.
Voor beide parken geldt dat het slechts schetsen zijn.
De nadere uitwerking moet nog plaatsvinden.