DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân laat van 25 juli tot 19 september 2023 een marktverkenning uitvoeren voor de ontwikkeling en exploitatie van een nieuwe stadscamping in het Harddraverspark in Dokkum. Bureau Leisurebrains is gevraagd om samen met haar de interesse vanuit de markt te onderzoeken.

De gemeente heeft de wens het Harddraverspark te herontwikkelen

Van, hoofdzakelijk, een sportpark kan het naar een breed recreatief stadspark met diverse functies ontwikkelen. Er wordt een koers uitgezet naar een verplaatsing en doorontwikkeling van de bestaande camping naar de noordoostkant van het park. Er bestaat de mogelijkheid om hier bijzondere verhuureenheden te plaatsen en te exploiteren.

De toeristische camping van ca. twee hectare wordt uitgegeven in erfpacht

Het biedt de mogelijkheid om de volgende eenheden te realiseren en exploiteren: 40 camperplekken, 20 campingplekken, 10 Tiny Houses of lodges en een sanitairgebouw. De genoemde aantallen staan nog niet vast en zijn onderdeel van de marktverkenning.

De camping geschikt als 2e vestiging van een bestaand bedrijf uit de regio

Het Harddraverspark is gelegen naast het stadscentrum van de oude vestingstad en vlakbij een nieuw aan te leggen stadsstrand. Ook biedt het Harddraverspark wandelroutes, speeltoestellen, een skatebaan en sportvoorzieningen. De camping is gelegen aan het water en is zowel over het water als over de weg bereikbaar.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen het informatiememorandum raadplegen op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.

U kunt het document hier ook downloaden.