DOKKUM - De prokkelactiviteit van de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en LFB Wolvega is door Stichting Prokkel genomineerd voor de Gouden Prokkel. Op vrijdag 30 september 2022 reikt minister Carola Schouten in Utrecht deze prijs uit.


Dit jaar zijn er tien genomineerden verdeeld over twee categorieën: de Gouden Starters en de Gouden Kanjers, oftewel gloednieuwe of juist trouwe initiatieven. De tien genomineerden werden gekozen uit 165 initiatieven. Uit Friesland komt een genomineerd initiatief (Gouden Starter): Gemeente Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en LFB Wolvega. Net als in veel andere gemeenten staat ook in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de lokale inclusie hoog op de agenda. Wethouder Jouke Douwe van de gemeente Noardeast-Fryslân: “Wy binne tige wiis mei de nominaasje, we sjogge it as wurdearring foar it moaie wurk dat wy foar, en foaral ek mèi, minsken mei in beheining dogge."

Tijdens de masterclass in gesprek over een inclusieve samenleving

De genomineerde prokkelactiviteit was in juni. Burgemeesters, wethouders en ervaringsdeskundigen van beide gemeenten hebben een masterclass van LFB Wolvega gevolgd, over het VN-verdrag handicap. Belangrijke thema's, zoals gelijke rechten, toegankelijkheid, recht op begrijpelijke taal, respect hebben voor anderen en dat iedereen volledig mee kan doen zijn besproken. Door de masterclass is er meer inzicht over wat het moeilijk maakt voor mensen met een verstandelijke beperking om mee te kunnen doen aan de samenleving, waar zij tegenaan lopen en wat ze belangrijk vinden.

Wat is een prokkel?

Een prokkel is een bijzondere ontmoeting tussen iemand met en iemand zonder een (licht) verstandelijke beperking. De Prokkelweek is elk jaar. De Prokkelactiviteiten in zo'n week verbreden de blik van de deelnemers en werken inspirerend voor anderen.

Wat houdt het VN verdrag handicap in?

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

De gemeenten zetten zich in voor gelijke kansen voor iedereen

“Wy fernimme hoe wichtich en moai at it is dat we minsken mei in beheining sels belûke by ús plannen. Hja witte sels better wat se nedich binne en kinne dat hiel goed sels oanjaan”, aldus wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel.

De prokkelweek is het startpunt voor verandering, zodat steeds meer mensen met een beperking weer mee kunnen doen in de samenleving.