NOARDEAST-FRYSLAN - De gemeente Noardeast- Fryslân start binnenkort met het jaarlijkse asfaltonderhoud. Hierbij worden nieuwe asfalt- en slijtlagen aangebracht op delen van onderstaande wegvakken:

  • Blije – Boattebuorren

  • Ferwert – Elingawei en Marrumerweg

  • Hallum – Mounebuorren, Vijhuisterdyk, Roodschuursterlaan en Zuidermiedweg

  • Burdaard – Dokkumerstraatweg en Jislumerdyk (aansluiting met Hikkaarderdyk)

  • Ginnum – Harstawei, Flieterpsterdyk

  • Reitsum - Flieterpsterdyk

Delen van deze wegvakken zullen één tot meerdere dagen worden afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De werkzaamheden en afsluitingen zullen plaatsvinden in de periode van 15 mei t/m 10 juli (week 20 t/m 28).

Aanwonenden of bedrijven die hier overlast van kunnen ondervinden worden vooraf aan de werkzaamheden benaderd om de uit te voeren werkzaamheden goed af te stemmen i.v.m. bedrijfsvoering.

Het verkeer wordt met behulp van bebording of verkeersregelaars tijdelijk omgeleid. Voor bestemmingsverkeer blijven de aanliggende percelen in overleg bereikbaar.

Voor eventuele vragen omtrent deze afsluitingen kunt u terecht bij de heren W. Dijkstra/W. Hoeksma (gemeente via 0519-298888) en/of W. Sierksma (uitvoerder KWS via 0594-587010).