LEEUWARDEN - Sinds deze maand werft de Friese Milieu Federatie deelnemers voor een training tot Energieboswachter. Deze functie moet ervoor zorgen dat duurzame energieprojecten zorgvuldig worden ingepast in het landschap en bovendien een meerwaarde leveren aan lokale natuur en biodiversiteit. In totaal hoopt de Friese Milieu Federatie 25 kandidaten op te leiden.

‘We staan op dit moment voor grote uitdagingen’, zegt Suzanna Bekkema, Programmamanager bij de FMF (Friese Milieu Federatie). ‘De aarde warmt in rap tempo op en dit vraagt om een duurzame energieaanpak. In 2025 moeten alle omgevingsvergunningen voor grootschalige energieprojecten zijn vergund die moeten bijdragen aan de doelstelling hernieuwbare energie op land uit het Klimaatakkoord. Het aantal energieprojecten zal de komende jaren groeien. Sommige zon- en windplannen wringen echter met natuur- en landschapswaarden die óók bescherming nodig hebben.’

De toekomstige Energieboswachters moeten ervoor zorgen dat grote zonneweides een bijdrage leveren aan een groener Fryslân. In twee maanden tijd leren de Energieboswachters zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Hiermee krijgen ze handvatten om locaties voor zonneweides te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren. Deze cursus is bedoeld voor energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, dorpsbelangen en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie in Fryslân.

Grote opgaves

Omdat de opgave zo groot is, is het belangrijk om meerdere Energieboswachters te trainen. ‘We beginnen dit jaar met 25 plekken. Als het een succes wordt, dan hopen wij dit volgend jaar uit te breiden’, aldus Suzanna Bekkema. Na de training zijn de Energieboswachters in staat om mee te praten bij de ontwikkeling van zonneparken door projectontwikkelaars en gemeenten. ‘Op deze manier willen wij een positieve impact creëren op landschap en de biodiversiteit.’

Winactie

Omdat de FMF dit jaar 50 jaar bestaat, is een winactie bedacht. Onder alle kandidaten worden er twee gratis plekken verloot. Tijdens de startbijeenkomst word en de winnaars bekend gemaakt. De winnaars ontvangen dan al hun lesgeld terug.

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de Training Energieboswachter via https://www.fmf.frl/training-energieboswachter/