NOORDEAST-FRYSLAN - De politie heeft twee personen op heterdaad aangehouden op verdenking van het bezitten van en handelen in illegaal vuurwerk. Het gaat om een 16-jarige jongen en een 54-jarige man uit de gemeente Noordeast-Fryslân. Beiden zijn op 19 oktober in de gemeente Noordeast-Fryslân aangehouden op het moment dat ze illegaal vuurwerk verkochten.

Uiteindelijk bleek dat de jongen honderden stuks illegaal vuurwerk in zijn woning had liggen. Dit vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. De 16-jarige jongen en de 54-jarige man zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachte in het onderzoek.

Gevaar en overlast
De opsporing van vuurwerk en de handhaving van het vuurwerkverbod heeft dit jaar onze volle aandacht. Zwaar en/of illegaal vuurwerk brengt veel risico’s met zich mee. Naast het grote gevaar op letsel en schade bij het afsteken is ook het vervoer en opslaan een groot risico voor de omgeving. Dit willen wij graag voorkomen. Door het in beslag nemen kan het vuurwerk geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken.

Strafblad
Zowel het verkopen als het (online) kopen van illegaal vuurwerk is strafbaar en een misdrijf. Dit betekent dat de een veroordeling voor de (ver)koop van, het bezit van en/of de handel in illegaal vuurwerk, naast mogelijk een gevangenisstraf, een aantekening op een strafblad oplevert.

Meld verdachte situaties
Hebt u het vermoeden dat iemand vuurwerk verhandelt of dat er ergens (zwaar/illegaal) vuurwerk ligt opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Wilt u meer weten over vuurwerk en de jaarwisseling? Lees alle informatie op onze speciale themapagina over vuurwerk.