DANTUMADEEL - De officier van justitie eiste donderdag in de rechtbank in Leeuwarden veertig maanden gevangenisstraf tegen de 21-jarige verdachte uit de gemeente Dantumadeel die wordt verdacht van stalking, bedreiging, oplichting en witwassen.

Verdenking
Uit onderzoek is gebleken dat verdachte vanaf eind 2018 vele mensen en instellingen met een 24-uurs bereikbaarheid nachtenlang heeft lastig gevallen waarbij hij bedrijfsprocessen in gevaar bracht en de mensen aan de andere kant van de lijn een onbehaaglijk en onveilig gevoel gaf en soms ronduit dreigend was. Daarnaast verdenkt het OM verdachte ervan dat hij mensen heeft opgelicht door zich voor te doen als gerechtsdeurwaarder en via marktplaats om zijn gokverslaving te kunnen bekostigen. Van het geld dat hij vervolgens verdiende leefde hij een luxe leven in hotels in het buitenland, buiten het zicht van politie en justitie.

Stalking DV&O
Een van de feiten waar de man van wordt verdacht is de stalking van de Dienst Vervoer & Ondersteuning. Hij zou prankcalls/conference calls op hebben gezet met willekeurige personen en bedrijven, maar ook met ketenpartners (politie en PI’s). Verdachte wordt verweten dat hij zich voordeed als medewerker van DV&O en valse informatie verstrekte over geplande ritten. Hij deed uitlatingen dat hij er op uit is om de reputatie van DV&O te ruïneren. Daarbij maakt hij gebruik van verschillende buitenlandse en afgeschermde telefoonnummers. DV&O was beperkt, en in sommige gevallen helemaal niet bereikbaar. Overbelasting van de lijnen (inclusief het noodnummer) brengt als risico met zich mee dat er gedurende de belletjes van verdachte belangrijke telefoontjes in het kader van crisisplaatsingen/noodmeldingen zijn gemist. DV&O is in sterke mate afhankelijk van een optimaal functionerende telefooncentrale. Dit is door verdachte niet het geval geweest. De telefonische stalking zorgde bij medewerkers voor een verstoorde balans, controleverlies en verminderde prestaties. En dat rekent het OM de verdachte aan.

Bedreiging ziekenhuizen
Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is in een periode van een maand 1500 keer gebeld door een onbekend persoon, met name ’s nachts tussen 01:00 en 04:30 uur. Hierdoor waren de receptie en beveiliging minder goed bereikbaar. Het personeel werd bang door de inhoud en frequentie van de gesprekken. De toon en het gedrag van de beller veranderde en werd dreigend. Meerdere ziekenhuizen in Nederland deden aangifte van bedreiging. Uit de opgenomen gesprekken en de modus operandi komt het OM tot het oordeel dat verdachte hiervoor verantwoordelijk is.

Oplichting en ID-fraude
Het OM verdenkt de man van meerdere oplichtingen. De verdachte zou mails hebben gestuurd vanuit een niet bestaand gerechtsdeurwaarderskantoor en via een chat contact onderhouden met de slachtoffers die hij aanschreef en dreigde met beslaglegging. Daarnaast is gebleken dat verdachte voor zijn oplichtingspraktijken niet alleen namen van niet-bestaande, maar ook van echte gerechtsdeurwaarderskantoren gebruikte. Twee van deze kantoren hebben aangifte gedaan van ID-fraude.

Witwassen
Verder wordt hij verdacht van witwassen. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte een geldbedrag van ruim 25 duizend euro afkomstig van misdrijf voorhanden heeft gehad, heeft omgezet door het van de rekeningen te pinnen of daar crypto-valuta van te kopen en heeft gebruikt voor eigen gerief.

Wettig en overtuigend bewijs
Alle feiten waarvoor verdachte zich moest verantwoorden bij de rechtbank vindt de officier van justitie wettig en overtuigend te bewijzen. De deskundigen achten de verdachte volledig toerekeningsvatbaar. De eis van veertig maanden gevangenisstraf is wat het OM betreft passend voor deze verdachte.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.